Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

Tato politika v oblasti ochrany soukromí platí pro web www.winetravel.cz. Tento web provozuje firma Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK).

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Firma CK neshromažd'uje osobní údaje o fyzických osobách, pokud tyto osoby nesvolí k poskytnutí těchto údajů dobrovolně, například prostřednictvím odesláním e-mailů nebo jiných sdělení na web winetravel.cz nebo jeho prostřednictvím. Firma CK přijme vhodná opatření k zabezpečení dat v souladu se standardem v odvětví a českým zákonem na ochranu osobních údajů č..101/2000 Sb. tak, aby byla zajištena bezpečnost, integrita a soukromí osobních údajů shromažd'ovaných od uživatelu webu winetravel.cz.

Osobní údaje shromažd'ované na webu winetravel.cz nebo jeho prostřednictvím nebudou bez výslovného souhlasu uživatele předávány třetím osobám, ale lze je využívat pro účely rozesílání propagačních materiálů o produktech a službách nabízených firmou CK nebo jejími partnery, zejména včetně dotazů uživatelů ohledně oblasti obchodní činnosti různých partnerských společností (přehled je k dispozici na winetravel.cz). Pokud tyto informace nechcete zasílat, můžete tuto službu kdykoliv zrušit prostřednictvím e-mailu zaslaného na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Firma CK na vaši žádost opraví vámi poskytnuté osobní údaje, které již nejsou platné. Totéž platí o žádostech uživatelů o smazání osobních údajů. Musíme však poukázat na to, že v některých případech nemusí být možné plně vaše údaje smazat vzhledem k tomu, že proces zálohování, protokolování nebo mazání je nutno ze zákona nebo na základě obchodních závazků zaznamenat.

2. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ

Aniž by tím dotčena obecná politika nezpřístupňování osobních údajů třetím osobám, firma CK může zpřístupnit osobní údaje o uživatelích v následujících případech: (a) tam, kde se lze na základě přiměřeného odůvodnění webu winetravel.cz lze domnívat, že zpřístupnění údajů je nezbytné ke zjištění totožnosti, kontaktování nebo zahájení soudního řízení s osobou, která působí škodu nebo poškozuje (vědomě či nevědomě) práva nebo majetek firmy CK, ostatní uživatele, nebo třetí osobu; (b) tam, kde je zpřístupnění údajů nezbytné pro vymáhání nebo splňování požadavků podmínek užití webu winetravel.cz (k dispozici na www.winetravel.cz); (c) ze zákona nebo kde, je to přípustné na základě § 12 a § 13 českého zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000; nebo (d) pokud firma CK na webu winetravel.cz výslovně stanoví jinak.

3. SOUBORY COOKIE

Tento web využívá v souvislosti s určitými funkcemi soubory cookie. Soubory cookie obsahují specifické druhy informací, které web přenáší na pevný disk počítače uživatele pro účely uchovávání záznamů. Soubory cookie mohou usnadňovat užití webu, například prostřednictvím uložení hesel a upřednostňovaných nastavení uživatele a lze je rovněž využít pro účely shromažd'ování dat o chování uživatele. Web winetravel.cz nevyužívá soubory cookie k získávání osobních údajů z počítače uživatele, které nebyly původně souborem cookie odeslány. Jste oprávněni soubory cookie odmítnout. Pokud si nepřejete soubory cookie přijímat, nastavte svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal. Uvědomte si prosím, že firma CK umožňuje dalším společnostem na webu winetravel.cz prezentovat vlastní inzerci nebo další prvky a které mohou přistupovat k souborům cookie ve vašem počítači. Firma CK nemá vliv na to, jakým způsobem ostatní společnosti soubory cookie využívají.

4. ODKAZY

Web winetravel.cz obsahuje odkazy na další weby. Firma CK nemůže mít vliv a neodpovídá za politiku v oblasti ochrany soukromí na těchto dalších webech. Firma CK vyzývá uživatele, aby si této skutečnosti byli vědomi při opuštění webu winetravel.cz a aby si přečetli prohlášení o ochraně soukromí na každém webu, který navštíví. Tato politika v oblasti ochrany soukromí se vztahuje výhradně na informace shromažd'ované webem winetravel.cz.

5. SOUHLAS S POLITIKOU V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ

Na základě užívání webu winetravel.cz poskytujete svůj souhlas s touto politikou v oblasti ochrany soukromí a s užitím informací uvedených v článcích 1 a 2. Pokud s touto politikou nesouhlasíte, web winetravel.cz nepoužívejte. Vaše další užívání webu winetravel.cz se považuje za souhlas s touto politiku v oblasti ochrany soukromí i s jakýmikoliv jejími dalšími změnami. Web winetravel.cz si vyhrazuje právo tuto politiku v oblasti ochrany soukromí kdykoliv změnit. Cílem této politiky v oblasti ochrany soukromí není vytvářet jakákoliv smluvní nebo jiná práva ve prospěch nebo na úkor libovolného účastníka.

6. VYROZUMĚNÍ O ZMĚNÁCH POLITIKY V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ

V případě, že web winetravel.cz tuto politiku v oblasti ochrany soukromí změní, tyto změny budou umístěny na webu winetravel.cz tak, aby uživatelé byli informováni o tom, které údaje web winetravel.cz shromažd'uje, jak tyto údaje využívá a případně za jakých okolností lze tyto údaje zpřístupnit. Máte-li nějaké otázky nebo podněty k této politice v oblasti ochrany soukromí, chcete-li opravit nebo smazat vaše údaje nebo chcete-li využít své možnosti a zrušit službu zasílání propagačních materiálů o produktech a službách nabízených firmou CK a jejími partnery, obratte se prosím na nás prostřednictvím emailu.

Back to top